G450075

Úvod

Kontakt

Kniha návštìv

Discus historie

Prodej a nákup

Výmìna vody

Chov a odchov

Potrava a krmení

Nemoci

Plakát 2015

Aktualizace

  Vsevjednom.cz

 

Nvtěvnost strnek

Sputěno 20.6.2012

Animate_3_ryby

GRINDAL

 Nael jsem pro Vs člnek, kter je moc poučn. Proto jsem podal autora a s jeho svolenm sem dvm vtaek nejdůleitějho z člnku a odkaz na cel člnek. Na tomto mstě chci poděkovat autorovi panu Tomanecovi za pěkn a poučn člnek. Odkaz na cel člnek je ZDE.

 iv krmen je nejlep krmen pro nae ryby. Prvě v tomhle přpadě můeme naim rybkm zpestřit jdelnček odchovem Grindal červů. Je to ideln řeen, kter nm nezabere mnoho času ani msta. Jsou stle k dispozici.
Grindal (Enchytraeus buchholzi) je přbuzn dřve u ns hojně chovanm roupicm (Enchytraeus albidus).
     Grindal červy maj abnormln rozmnoovac schopnosti. Jsou to mal, bl červci o dlce 1 centimetr a tlouťce 0,5 milimetru. Jsou hermafroditn (oboupohlavn), proto tak kad jedinec v kolonii je schopn tvořit kokony pln vajec. Vajčka kladou do blzkosti potravy. Kad jedinec v běnch podmnkch vyprodukuje za svůj ivot tisc potomků. Optimln teplota k rozmnoovn je 25 a 28 C. Při teplotch pod 20 stupňů se přestvaj mnoit. Při teplotě jetě ni můe kolonie zaniknout.
     Pro chov eobecně zvtězil plně obyčejn molitan. Sla pouitho molitanu m bt 2 a 3 cm. Slab se brzy zan a tak se snadno přemč. Potřebuje potom častěj drbu. Molitan silněj jak 3 cm u zase nemus mt sprvnou vzlnavost vody a horn čst můe snadno zasychat. Před prvnm pouitm je molitan potřeba pořdně proplchnout v tepl vodě. Je vhodn ho nechat i několik hodin louhovat v čist vodě. Star můe bt zamořen různmi mikroorganizmy a nově vyrběn molitany bvaj oetřeny chemickmi přpravky proti roztočům a plsnm. Takto oetřen molitan u samozřejmě nevkldme do dřevěn bedničky, ale pouijeme potravinřskou plastovou krabičku. Běně pouvan jsou krabičky o rozměrech dna 15 x 10 cm. Molitan v krabičce m bt těsn a mus bt vlhk. Do středu molitanu vlome nsadu červů, ke kter přidme krmen. Opravdu dostačujc je obyčejn pikot. K prvnmu krmen pouijeme asi jednu čtvrtinu. Později normlně ijc kolonie je schopn cel pikot zlikvidovat za jeden den. Molitan s nsadou a krmenm přikryjeme sklem, kter by mělo pokrt podstatnou čst plochy.
       U starch produktivnch chovů si musme dt pozor, aby se nm Grindal nepřemnoil. Kdy pravidelně nezkrmujeme, můe se nm stt, e se v přeplněn a uzavřen krabičce začnou dusit a chov brzy odumře. Můeme to vyřeit odvětrvacm otvorem v krabičce. Problm je e se chov můe těmito otvory kontaminovat různmi roztoči nebo i octomilkou. Pokud mme dojem, e nebudeme stihat krabičky dostatečně větrat, nalepme na odvětrac otvor kousek molitanu a tm zamezme vstupu parazitům, kteř by nm kolonii pokozovali. Ale kdy se u stane, napaden chovu roztoči větinou zpozorujeme. Dospěl jedince uvidme pouhm okem. Mechanick odstraňovn bv pracn a mlo činn. Chemick oetřen pokod nai kolonii a biologick boj, kdy odchytneme sviluky, kter roztoče poraj, bv technicky nročn. Nejjednodu je houbu pořdně vyplchnout a ponořit ji asi na půl hodiny pod vodu. Roztočů se větinou u na poprv zbavme. I po tomhle zkroku je chov schopn se po několika dnech znovu sm nastartovat. Pouze musme dt pozor na mal dvky krmen, kter v přpadě nezkrmen odstranme a vyměnme za nov.
U některch starch chovů se v mstě krmen, kde probh ivot kolonie nejintenzivněji, objev tmav a čern kruh. Jsou to nahromaděn biologick zbytky, kter produkuje kolonie. Na kvalitu chovu to nem podstatn vliv. Nnos se větinou ned vyplchnout. Pokud se ho chceme zbavit, můeme tmav msta vystřihnout a tm nm vznikne mal prohlubeň v molitanu, kter opět ničemu nevad. Dřve se tahle jamka na krmen dokonce doporučovala. Jednodu řeen je houbu vyplchnout a otočit ji obrceně. Kolonie se přestěhuje a začne t na čist straně molitanu, kter bylo dřve dnem.
    Velikost červků předurčuje Grindal pro krmen mench hejnovch ryb, ivorodek a odrostlejch potěrů. S červy Grindal krmme tak e vyjmeme kryc sklo, na kterm bv usazena podstatn čst kolonie. Nyn můeme čmkoliv, třeba pejl strat ze skla červy a přidělovat je do jednotlivch ndr. Ovem standardn postup je e cel sklo i s červy namočme do ndre, kde červy sklouznou do vody.Nutričn hodnota tohoto krmen je vysok. D se řci, e kvalitou je na rovni s jinm ivm krmenm standardně pouvan u ns, jako jsou nitěnky nebo patentky. Jen pro porovnn. Grindal: 70% blkovin, 14,5%tuku + ostatn. Nitěnky: 60% blkovin, 10% tuku + ostatn.
     Pokud potřebujeme krmit jemn odrostlej plůdek, můeme je snadno roztřdit. Červy setřeme ze skla a vlome je do sklenice s vodou a zamchme. Dospěl jedinci hned klesaj ke dnu a ve zbytku vody se vznej ti nejdrobněj mlad červci. Takhle se d vytřdit opravdu jemn krmen pro potěr. Při krmen se nemusme bt, e se nm bude kazit voda v ndri. Grindal červy jsou toti schopny přiblině dva dny přet ve vodě. Do t doby je pravděpodobn, e je rybky seerou.
 

[Terčovci] [vod] [Kontakt] [Kniha nvtěv] [Discus historie] [Prodej a nkup] [Vměna vody] [Chov a odchov] [Potrava a krmen] [Grindal] [10 zsad pro chov] [Nemoci] [Plakt 2015] [Aktualizace]

© Copyright 2000 - 2015 discus-upice.cz, vechna prva vyhrazena